We wrześniu 2014 roku zrealizowaliśmy dla firmy Fega Poland Sp. z o.o. dwudniowe szkolenie z zakresu negocjacji. Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenerów firmy Brainstorm i było prowadzone w formie interaktywnego warsztatu, co oznacza w praktyce, iż koncentrowało się na rozwoju praktycznych umiejętności które uczestnicy mogą zastosować w codziennej pracy. W marcu i kwietniu 2016 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup dwudniowe szkolenia „Efektywna sprzedaż”. W ramach dalszej współpracy w marcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem”, przeprowadziliśmy warsztat mający na celu wypracowanie zeszytu odpraw i tablicy aktywności oraz przeprowadziliśmy warsztat z prowadzenia odpraw przy wypracowanej wcześniej tablicy. Również od lutego do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy dla kadry kierowniczej szereg indywidualnych sesji coachingowych.