W ramach współpracy z firmą Ficomirrors Polska Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w październiku 16-godzinne szkolenie „Obsługa Klienta”, które zostało również przeprowadzone w listopadzie 2015 roku. W listopadzie i grudniu 2015 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Rozwiązywanie problemów”, które zostało dla innej grupy uczestników przeprowadzone również w styczniu 2016 r. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Projektami”, natomiast w listopadzie 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „TPM – zadbaj o maszyny”. Wszystkie szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.