W ramach współpracy z firmą „Flint Group” Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zmianą”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie praktycznego warsztatu.