W ramach współpracy z firmą Fossil Poland Sp. z o. o. w listopadzie 2016 roku zrealizowaliśmy warsztat „Hermann Brain Dominance Instrument w praktyce zarządzania efektywnością”. Warsztat został przygotowany i przeprowadzony w oparciu o metodologię HDBI.