W ramach współpracy z firmą Frapol Sp. z o.o. w grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy 24-godzinny warsztat dla Menedżerów. W ramach dalszej współpracy w marcu 2017 roku przeprowadziliśmy badanie Ensize. Również w marcu 2017 roku oraz w lipcu 2017 roku zrealizowaliśmy kolejne, 8-godzinne warsztaty dla Zarządu, natomiast w sierpniu przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące wypracowania strategii.