W ramach współpracy z firmą Galan Logistics Sp. z o.o. w styczniu 2016 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup 16-godzinne szkolenia „Komunikacja i współpraca – Klienci zewnętrzni i wewnętrzni”. Szkolenia zostały poprzedzone diagnozą potrzeb i zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów. W ramach dalszej współpracy w październiku 2020 roku zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie "Challenger", również od października 2020 r. do grudnia 2020 r. przeprowadziliśmy cykl indywidualnych sesji coachingowych. Natomiast w okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2020 r. zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach "Akademii Menedżera".