W ramach współpracy z firmą Galan Logistics Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w styczniu 2016 roku dla dwóch grup 16-godzinne szkolenie „Komunikacja i współpraca – Klienci zewnętrzni i wewnętrzni”. Szkolenie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb i zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w październiku 2020 roku zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie "Challenger", natomiast aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji indywidualnych sesji coachingowych.