Generali Group

W ramach rozpoczętej w tym roku współpracy, przygotowaliśmy projekt rozwojowy, który ma na celu zwiększenie efektywności sprzedawanych przez agentów ubezpieczeń na życie. Efektywność projektu będzie mierzona konkretnymi wskaźnikami dotyczącymi liczby umawianych spotkań/liczbę wykonanych telefonów, liczby zawartych kontraktów/liczbę przeprowadzonych spotkań itp.