Tytuł projektu:  Prospecting i umawianie spotkań

Okres realizacji: 26-27.11.2013

Realizowany na rzecz Generali Finanse Sp. z o.o. projekt rozwojowy i szkoleniowy pozwolił nabyć pracownikom Spółki umiejętności z zakresu poszukiwania i obsługi klienta.

Główne działania projektowe:

W ramach 16 godzinnych warsztatów przeprowadziliśmy projekt rozwojowy, który zaowocował zwiększeniem efektywności sprzedażowej agentów. Mierzona konkretnymi wskaźnikami efektywność wzrosła znacząco w obszarach liczby umawianych spotkań na liczbę wykonanych telefonów oraz liczby zawartych kontraktów na liczbę przeprowadzonych spotkań.

Rezultaty:

W wyniku uczestnictwa w szkoleniach pracownicy Generali Finanse Sp. z o.o. nabyli wartościowe umiejętności z zakresu poszukiwania klienta, prowadzenia procesów sprzedaży. Posiłkując się unikalnym, autorskim modelem sprzedaży Brainstorm Group dostarczyło Klientowi zasób wiedzy wydatnie podnoszący kluczowe kompetencje jego pracowników.