W ramach współpracy z firmą Graffiti Studio Sp. z o.o. w styczniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „5S – stworzenie i utrzymanie zorganizowanego miejsca pracy”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.