W ramach współpracy z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi „Kędzierzyn” S.A. w marcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zwinne metody zarządzania”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy 4-dniowe warsztaty „Reengineering, Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych (Lean Management) w tym także teorii ograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych.