W ramach współpracy z firmą GTI Sp. z o.o. zorganizowaliśmy oraz zrealizowaliśmy Team Building połączony z imprezą integracyjną „Odkrywanie Pragi”. Podczas i poprzez zabawę nastąpiło zwiększenie świadomości komunikacji i działań zespołowych przydatnych podczas codziennej pracy.