W ramach współpracy z firmą Hager Polo Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w 2012 roku warsztaty o następujących tematykach :

  • efektywne szkolenie techniki sprzedaży
  • współpraca, komunikacja i szkolenie budowanie zespołu

Celem szkoleń była poprawa współpracy, zwiększenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami oraz nabycie praktycznych umiejętności budowania zespołu.

W 2014 roku zrealizowaliśmy 8 godzinne szkolenie „Emocje w pracy z klientem”. W ramach dalszej współpracy w styczniu 2016 roku zrealizowaliśmy 8 godzinne szkolenie „Budowanie Zespołu”, w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Emocje w pracy zespołowej i w kontakcie z Klientem”, we wrześniu 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Radzenie sobie ze stresem”, w kwietniu 2017 roku przeprowadziliśmy warsztat, który miał na celu wypracowanie zestawu celów strategicznych w oparciu o analizę SWOT, w listopadzie 2017  roku przeprowadziliśmy szkolenie „Asertywność’, natomiast w czerwcu 2019 roku dla pracowników firmy Hager Group zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Rozwój kompetencji menedżerskich”.