W ramach współpracy z firmą HFG Polska Sp. z o.o. przeprowadziliśmy w grudniu 2014 roku dla dwóch grup szkolenia z zakresu motywacji i automotywacji. Szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w styczniu i czerwcu 2015 roku zrealizowaliśmy warsztaty z zakresu Systemu 5S i Kaizen, jednocześnie od kwietnia do czerwca 2015 roku przeprowadziliśmy dla dwóch grup cykl szkoleń „Automotywacja pracownika HFG Polska” oraz „Efektywność osobista pracowników HFG Polska”. W lipcu 2015 roku przeprowadziliśmy również jeden dzień indywidualnej sesji coachingowej. We wrześniu 2015 r. zrealizowaliśmy dla dwóch grup cykl szkoleń „Zmiana w firmie – pracownik HFG w zmianie”, natomiast w listopadzie  przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Budowanie i utrzymanie efektywnego zespołu”. W ramach przypomnienia najważniejszych zagadnień z zakresu 5S w marcu 2016 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup dwudniowe warsztaty, które pozwoliły utrwalić zdobytą wcześniej wiedzę z tego zakresu.