W ramach współpracy z firmą „Horyzont Projekt” w październiku 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie projektem unijnym”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Obsługa klienta w projektach unijnych”, w styczniu i lutym 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczna organizacja pracy i zadań w projektach unijnych”, natomiast w maju przeprowadziliśmy 8-godzinny Follow Up.