W październiku 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Huhtamaki Foodservice Poland Sp z o.o., dla której zrealizowaliśmy cykl indywidualnych konsultacji menedżerskich. W październiku 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem” oraz przeprowadziliśmy indywidualne cykle coachingowe. W sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne warsztaty „Skuteczne funkcjonowanie w nowych rolach”, w październiku 2019 roku przeprowadziliśmy cykl szkoleń w ramach „Szkoły Trenerów”, natomiast w grudniu 2019 roku i marcu 2020 roku przeprowadziliśmy indywidualne sesje coachingowe. W ramach dalszej współpracy od początku sierpnia 2020 roku do chwili obecnej ponownie jesteśmy w trakcie realizacji indywidualnych konsultacji menedżerskich.