W ramach współpracy z Hurtowniami Elektrycznymi „KOPEL” Sp. z o.o. w lutym i marcu 2018 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach „Akademii sprzedaży i obsługi Klienta w branży elektrycznej”. Dla 6 grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Organizowanie i planowanie pracy handlowca oraz budowanie postawy proklienckiej”, „Pozyskiwanie nowych klientów i skuteczny kontakt z klientem”, „Techniki sprzedaży – jak skutecznie sfinalizować sprzedaż” oraz „Negocjacje”. W ramach dalszej współpracy w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach "Akademii handlowca Kopel". Akademia obejmowała przeprowadzenie dwunastu modułów szkoleniowych. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę m.in. z takich umiejętności jak budowanie relacji, prospecting, komunikacja oraz rozwiązywanie problemów. W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2022 roku zrealizowaliśmy dla pracowników 8-godzinne szkolenie "Negocjacje zakupowe". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów, natomiast w lutym 2023 roku ponownie rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleń w ramach "Akademii handlowca Kopel", która trwa do chwili obecnej.