W ramach współpracy z Hutą Pokój S.A. w styczniu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Badanie Potencjału i Segmentacja Klientów”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w marcu i lipcu 2018 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 8-godzinne szkolenia „Rozmowy biznesowe przez telefon”.