W ramach współpracy z firmą Ida Partners Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w lutym 2015 roku szkolenie „Tworzenie rozwiązań Business Intelligence – budowanie kostek OLAP”. Szkolenie zostało zaprojektowane i przeprowadzone w formie warsztatowej.