W ramach współpracy z Firmą Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA w czerwcu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Prezentacje i wystąpienia publiczne”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2021 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Mapowanie strumienia wartości VSM".