W ramach współpracy z firmą Inea S.A. zrealizowaliśmy w 2012 roku następujące szkolenia :

  • szkolenie MS Excel – efektywne narzędzie pracy księgowych i finansistów
  • szkolenie komunikacja, współpraca i efektywność.

W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2018 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 12-godzinne szkolenia „Nowoczesny menedżer sprzedaży”. Warsztatowa forma szkoleń pozwoliła aktywnie wszystkim uczestnikom poznać oraz przećwiczyć poznawane treści.