Tytuł projektu: Cykl szkoleń z zarządzania czasem pracy, planowania oraz zarządzania projektami

Okres realizacji: październik 2008 – wrzesień 2009

Główne działania projektowe:
Zrealizowany na rzecz ING Usługi Finansowe cykl szkoleń dla pracowników różnych działów pozwolił na wprowadzenie do organizacji kompetencji z następujących obszarów: zarządzanie czasem z MS Outlook, planowanie i organizacja pracy, zarządzanie projektami, kreatywne rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem w pracy asystentki. Szkolenia zostały przeprowadzone przez doświadczonych trenerów, a w ich trakcie duży nacisk położono na praktyczne stosowanie zdobywanej wiedzy.

Rezultaty:
Nabycie umiejętności z zakresu zarządzania czasem pracy, organizowania procesów pracy i planowania w różnych cyklach czasu pozwoliło pracownikom Klienta uzyskać znacznie większą efektywność. Połączenie tych umiejętności z zarządzaniem projektami oraz kreatywnym rozwiązywaniem projektów przyniosło rezultat w postać znacznego usprawnienia codziennego funkcjonowania organizacji na poziomie operacyjnym.