ING Usługi Finansowe

W ramach współpracy z firmą ING Usługi Finansowe zrealizowalismy szkolenia o następującej tematyce:

  • zarządzanie czasem z MS Outlook
  • planowanie i organizacja pracy
  • zarządzanie projektami
  • kreatywne rozwiązywanie problemów
  • zarządzanie czasem w pracy asystentki

Wszystkie szkolenia zrealizowane zostały w kilku grupach i były adresowane do pracowników ING Usługi Finanaowe z różnych działów.