W ramach rocznej współpracy z IMM przeprowadziliśmy 228 godzin szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące równości szans, zarządzania zasobami, motywowania i budowania zespołu, komunikacji, rozmów oraz rozwiązywania trudnych sytuacji.

Cykl szkoleń obejmował również tematykę z zakresu  zarządzania strategicznego, zarządzania celami oraz ich wyznaczania, zarządzania czasem i organizacją pracy a także obsługę klienta, rozmowę przez telefon, kontakt bezpośredni oraz wypalenie zawodowe i automotywację.