W ramach współpracy z firmą „Inter-Team Sp. z o.o.” w sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Obsługa trudnego Klienta”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.