W ramach współpracy z firmą Itron Polska Sp. z o.o. przeprowadziliśmy sześć miesięcznych indywidualnych lekcji z języka angielskiego dla jednego z pracowników. W październiku 2014 roku przeprowadziliśmy 16 godzinny warsztat o tematyce „Efektywna organizacja działu sprzedaży” oraz cykl dwudniowych konsultacji. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2016 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie swoją sprzedażą”.