W ramach projektu rozwoju kompetencji menedżerskich JSW przygotowaliśmy cykl szkoleń, który obejmował dyrektorów kopalń, kierowników, nadsztygarów, sztygarów oddziałowych i sztygarów zmianowych wszystkich kopalń JSW. Obszary rozwijane dzięki szkoleniu dotyczyły głównie budowania autorytetu lidera oraz motywowania pracowników. Projekt poprzedziła pogłębiona analiza potrzeb szkoleniowych, która w tym szczególnym przypadku sięgnęła 1000 metrów pod ziemię. Diagnozie towarzyszyła bowiem wizyta trenerów w codziennym miejscu pracy kadry kierowniczej JSW.
W ramach współpracy z JSW zrealizowaliśmy szkolenia dla 17 grup szkoleniowych w tematach:
– Motywowanie, zarządzanie, coaching
– Budowanie autorytetu szefa w zespole pracowniczym
– Kierowanie zespołem pracowniczym z elementami komunikacji i delegowania
– Menedżer w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
– Budowanie pozycji szefa
– Doskonalenie umiejętności kierowania podległym zespołem pracowników.
W ramach dalszej współpracy w lipcu 2021 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Budowanie wizerunku w Social Media". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.