W ramach współpracy z firmą „JM Group Sp. z o.o.” w lutym 2018 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie „Executive Level”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez naszego trenera w formie praktycznego warsztatu.