W ramach współpracy z firmą Joinco Polska Sp. z o.o w marcu 2019 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy warsztaty „Efektywna komunikacja”. Warsztaty zostały przygotowane w oparciu o przeprowadzone badanie Ensize. W maju 2019 roku zrealizowaliśmy również dla dwóch grup pracowników 8-godzinne szkolenia „Zarządzanie czasem i efektywność”, natomiast w sierpniu 2019 i we wrześniu 2019 roku zrealizowaliśmy dwa 8-godzinne szkolenia „Asertywność i radzenie sobie ze stresem”. Kolejnymi szkoleniami zrealizowanymi we wrześniu były 8 godzinny „Warsztat Menedżerski” oraz 16-godzinne szkolenie „Komunikacja i współpraca w zespole – Team Building”. Dla pracowników firmy Joinco Polska Sp. z o.o zrealizowaliśmy również w 2021 roku szkolenia "VUCA, adaptacja do zmian", "Asertywna komunikacja" oraz przeprowadziliśmy cykl indywidualnych sesji coachingowych. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów. W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2023 roku przeprowadziliśmy Badanie satysfakcji pracowników wraz z przygotowaniem prezentacji wyników.