W ramach współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Bartłomiej Musiał, we wrześniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Agile – zwinne zarządzanie projektami”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.