W ramach współpracy z firmą KDS Sp. z o.o. Sp. k. w czerwcu 2016 roku w ramach „Akademii Handlowca” zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Telefoniczne umawianie spotkań”. Szkolenie było przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy od sierpnia do października 2016 zrealizowaliśmy cykl indywidualnych konsultacji menedżerskich, również w październiku w ramach „Akademii Menedżera” zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczny Menedżer”. W  listopadzie 2016 roku zrealizowaliśmy drugie i ostatnie 16-godzinne szkolenie w ramach „Akademii Handlowca” natomiast w styczniu 2017 przeprowadziliśmy kolejne 16-godzinne szkolenie „Skuteczny Menedżer”. W ramach  „Akademii Menedżera” w kwietniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie zmianą, Budowanie autorytetu kierownika i motywowanie”. Dla firmy KDS Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowaliśmy również cykl indywidualnych sesji coachingowych.