Tytuł projektu: Szkolenia & warsztaty

Okres realizacji: luty 2007 roku – czerwiec 2008 roku

Główne działania projektowe:
Odpowiadając na potrzeby Klienta przygotowano program szkoleń i warsztatów z zarządzania czasem z Microsoft Outlook, komunikacji w zespole, MS Excel na poziomie podstawowym i zaawansowanym, warsztaty z komunikacji wewnętrznej oraz kilkanaście indywidualnych sesji coachingowych dla menadżerów.

Rezultaty:
Podniesienie kompetencji z zakresu wykorzystania narzędzi pakietu MS Office, połączone z usprawnieniem procesów komunikacji wewnętrznej, pomogło w poprawie funkcjonowania organizacji. Sesje coachingowe z kolei przyczyniły się do rozwoju kadry menadżerskiej.