W ramach współpracy z Klubem MBA zrealizowaliśmy następujące sesje szkoleniowe:

– szkolenie z coachingu – 2 sesje

– szkolenie z zarządzania konfliktem – 1 sesja

– szkolenie z zarządzania zmianą – 1 sesja

– sesja moderowana dotycząca organizacji pracy

– sesja moderowana dotycząca wymiany najlepszych praktyk w zarządzaniu

W ramach współpracy z Klubem MBA angażujemy się każdego roku w organizację Międzynarodowego Kongresu MBA, zapraszając ciekawych prelegentów i organizując różnego rodzaju study visit oraz warsztaty tematyczne dla uczestników kongresu.