W ramach współpracy z firmą KMC Services Sp. z o.o. we wrześniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Planowanie i organizacja pracy”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.