KONGSBERG MARITIME POLAND Sp. z o.o.

W 2012 roku w ramach współpracy przeprowadziliśmy konsultacje indywidualne z zakresu zarządzania projektami. W trakcie konsultacji wykorzystaliśmy techniki coachingowe, mentoringowe oraz szkoleniowe. Konsultacje poprzedzone zostały indywidualną diagnozą potrzeb szkoleniowych.