W ramach współpracy z Konsorcjum Przemysłowym „Welmer” w marcu i kwietniu 2018 roku zrealizowaliśmy cykl  indywidualnych sesji coachingowych.