W październiku 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Konsorcjum Stai S.A., w ramach której zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Automotywacja i zarządzanie czasem”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w styczniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem”, natomiast w styczniu 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie ceną”.