Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

W ramach współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w lipcu i sierpniu 2017 r. zrealizowaliśmy 48-godzinny warsztat mający na celu wypracowanie wartości.