KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.

W 2010r. BRAINSTORM zorganizowało konsultacje dla kilku kierowników działów w zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy działami, asertywności oraz motywacji pracowników Krajowa Spółka Cukrowa.