W ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w listopadzie 2018 roku, w styczniu oraz w lutym 2019 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup 8-godzinne szkolenia „Sztuka efektywnej komunikacji”. W marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne również szkolenie „Cocahing”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów. W ramach dalszej współpracy od maja 2021 roku do chwili obecnej realizujemy w formie zdalnej cykliczne szkolenia "Delegowanie", "Docenianie" oraz "Myślenie strategiczne".