W ramach współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w listopadzie 2018 roku, w styczniu oraz w lutym 2019 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup 8-godzinne szkolenia „Sztuka efektywnej komunikacji”. W ramach dalszej współpracy w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Cocahing”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.