W ramach współpracy z firmą Krosno Glass S.A. w maju i czerwcu 2019 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup cykl 24-godzinnych szkoleń w ramach Akademii Menedżera. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie praktycznych warsztatów.