KUKE Finance S.A.

W ramach współpracy z KUKE Finance S.A. w lipcu i sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 32-godzinny warsztat mający na celu wypracowanie wartości.