W marcu 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z Kopalnią Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o. Pierwszym przeprowadzonym przez nas szkoleniem był 16-godzinny warsztat „Współpraca i efektywna komunikacja”, kolejnym był zrealizowany w kwietniu również 16-godzinny warsztat „Zarządzanie”, natomiast w sierpniu 2018 roku zrealizowaliśmy 24 godzinne „Warsztaty strategiczne”. Następnie w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.