W ramach współpracy z firmą LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. w marcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Podstawy Agile i Scrum. Warsztaty Kanban”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.