W ramach współpracy z firmą Lechar Sp. z o.o. w grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Współpraca i komunikacja”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.