W ramach współpracy z Leroy Merlin zrealizowaliśmy we wrześniu 2014 r. szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich. Szkolenia miały charakter interaktywnego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w styczniu 2015 roku przeprowadziliśmy dla pracowników czterogodzinny wykład motywacyjny, w lutym zrealizowaliśmy 16 godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta”, w marcu przeprowadziliśmy dla dwóch grup szkolenia „Zarządzanie projektem optymalizacyjnym” a w kwietniu zrealizowaliśmy 16 godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa Klienta”, 16 godzinne szkolenie „Skuteczność według wskazówek starożytnych ksiąg” i 8 godzinne szkolenie „Zarządzanie stresem”, w maju przeprowadziliśmy 16 godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem”, a w październiku 2015 r. 16 godzinne szkolenie „Wystąpienia publiczne”. Od marca 2015 roku do marca 2016 roku zrealizowaliśmy dla różnych oddziałów Leroy Merlin cykliczne szkolenia „Sprzedaż komplementarna w obsłudze klienta”, w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup szkolenie „Sprzedaż i sprzedaż wiązana”, we wrześniu i październiku 2016 roku zrealizowaliśmy 16 godzinne szkolenie „Feedback – Warsztaty udzielania informacji zwrotnej”, w październiku 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa trudnego Klienta”, natomiast w listopadzie i grudniu dla czterech grup pracowników przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenia „Skuteczna sprzedaż i sprzedaż komplementarna”, również w grudniu dla czterech grup zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Zaawansowania sprzedaż i obsługa Klienta”. W maju 2017 roku dla dwóch grup pracowników oddziału w Bielsku Białej zrealizowaliśmy 8-godzine szkolenia „Finalizacja sprzedaży i sprzedaż komplementarna”, w sierpniu 2017 roku dla pracowników oddziału w Gliwicach zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Profesjonalna sprzedaż”, w październiku 2017 roku dla pracowników oddziału w Sosnowcu zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie pokoleniem Y” natomiast w styczniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Siedem nawyków skutecznego działania”. W listopadzie 2019 roku dla pracowników oddziału w Zawoi przeprowadziliśmy jednodniowe szkolenie „Wywieranie wpływu”, dla pracowników z oddziału w Katowicach w październiku i listopadzie zrealizowaliśmy szkolenie „Zarządzanie talentami”, natomiast w lutym 2022 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Podstawy prawne i obsługa reklamacji".