LIBRUS Sp. z o. o.

W ramach współpracy z firmą Librus zrealizowaliśmy dwa jednodniowe szkolenia z zakresu Sprzedaży telefonicznej. Szkolenie było przeprowadzone dla pracowników działu handlowego, ich kierowników oraz działu marketingu. Warsztatowa forma przeprowadzenia szkolenia pozwoliła aktywnie wszystkim uczestnikom poznać oraz przećwiczyć poznawane treści.