Dla firmy Lionbridge Poland Sp. z o.o. przeprowadziliśmy w 2012 roku cykl szkoleń z zakresu zarządzania zmianą oraz sztuki prezentacji. Szkolenia miały interaktywny charakter i były nastawione na realizację konkretnych celów Klienta. Szkolenia „Sztuka Prezentacji” zostały po raz kolejny zrealizowane w czerwcu 2013 r., wrześniu, październiku i listopadzie 2014 r., maju, czerwcu, wrześniu i październiku 2015 r. oraz w kwietniu 2016 roku, z czego jedno ośmiogodzinne szkolenie zostało zrealizowane w języku angielskim. W ramach dalszej współpracy w grudniu 2016 dla pracowników firmy Lionbridge Poland Sp. z o.o. roku zrealizowaliśmy 16-godzinne warsztaty „Kanban”.