W ramach współpracy z firmą LOB S.A. w listopadzie 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzenie Projektami”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.