W ramach współpracy z firmą Lotos Terminale S.A. zrealizowaliśmy w grudniu 2015 roku 8-godzinne szkolenie „Efektywne zarządzanie” oraz 8-godzinne szkolenie „Efektywność osobista”. W ramach dalszej współpracy w lutym 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Savoir Vivre”, natomiast w czerwcu 2016 roku przeprowadziliśmy szkolenie „Dream Team”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, podczas którego uczestnicy aktywnie brali udział.