W ramach współpracy z firmą Man Trucks Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w czerwcu 2016 roku 8-godzinne szkolenie „Wystąpienia i prezentacja przed kadrą zarządzającą.” Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez naszego trenera w formie praktycznego warsztatu.