W ramach współpracy z firmą Max Computers Sp. z o.o. zorganizowaliśmy oraz zrealizowaliśmy Team Building dla 66 pracowników. W ramach dalszej współpracy przeprowadziliśmy również szkolenie dla 13 pracowników z zakresu Zarządzania ludźmi.