W ramach współpracy z firmą MDML Poland Sp. z o.o. w grudniu 2014 r. zrealizowaliśmy 8 godzinny warsztat z zakresu podnoszenia kompetencji sprzedażowych. Szkolenie było praktycznym warsztatem, podczas którego uczestnicy realizowali ćwiczenia oraz różne symulacje, a poruszana tematyka przyczyniła się do zwiększenia efektywności pracy szkolonych pracowników. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2016 r. dla pracowników MDML Poland Sp. z o.o. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie czasem”, natomiast w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczna sprzedaż”.